Blockbuster revija počinje!
Uživajte u najnovijim filmskim ostavarenjima tokom cijelog ljeta! Projekcije su u JUSD "Crvena komuna"od 21.30 sati, a cijena karte je 3,00 EUR.